NGU - NEDETID 17.12 kl 21.00 til 19.12 kl 17.00

Status: Valid
Updated: 15.12.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details operations alert

Alert type: Scheduled downtime

Alert date: 15.12.2021 12:11

Effective date: 17.12.2021 21:00

The alert message:

Nedetid på grunn av nødvendige oppdateringer på flere av NGUs IT-tjenester. Følgende tjenester blir stengt i perioden fredag kl 21.00 til søndag kl 17.00:
- Noen faktaark for karttjenester
- Registreringsløsninger på internett (BrønnReg, NADAG WebReg, NADAG GeofReg)
- Nedlasting av geologiske datasett (gjelder både NGUs nedlastingsløsning og gjennom Geonorge).
Ved spørsmål, kontakt wmsdrift@ngu.no