Naturtyper - Miljødirektoratets instruks WMS

Status: Retired
Updated: 18.03.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.03.2022 12:24

Effective date: 18.06.2022 12:24

The alert message:

Ett nytt felt kommer inn i tjenesten. Ingen andre endringer.