Nasjonalt register over luftfartshindre WMS

Status: Retired
Updated: 05.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 01.01.2023 08:07

Effective date: 01.01.2023 08:07

The alert message:

URL for nasjonalt register over luftfartshindre er endret fra https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl4? til https://openwms.statkart.no/skwms1/wms.nrl5? i forbindelse med en endring i tjenesten som varslet tidligere. NRL4 versjonen vil være tilgjengelig frem til 01.04.2023 men ikke oppdateres.