National database for ground investigation (NADAG)

Status: Valid
Updated: 02.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: Format changes

Type: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Alert date: 02.07.2024 13:52

Effective date: 14.05.2024 13:52

The alert message:

Nedlasting av forenklet versjon av NADAG-data på formatene GML og FGDB gjøres via Geonorge. Forenklet versjon betyr primært metadata og URL-lenker til rapporter. Komplett versjon av datasett lastes ned via NADAGs kartinnsyn,
NGU prosesserer filer til Geonorge kommunevis (GML, FGDB), fylkesvis (FGDB) og for hele landet (FGDB) som oppdateres ukentlig.