N2000 Map Data

Status: Valid
Updated: 07.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 12.09.2023 20:37

Effective date: 05.12.2023 20:37

The alert message:

Ny produktspesifikasjon for N2000 Kartdata. Denne ligger tilgjengelig på Geonorge under N2000 Kartdata - vis produktspesifikasjon - forslag
Data i henhold til ny produktspesifikasjon leveres fra 05.desember 2023