Middel høyvann over NN2000

Status: Retired
Updated: 04.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New annual edition

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 04.09.2023 14:31

Effective date: 15.09.2023 00:01

The alert message:

Ny versjon (v. 2023b) av modellen basert på oppdatert datagrunnlag vert gjort tilgjengeleg 15. september. Nytt er og at eit estimat av modellens standardavvik vert inkludert.