Menneskelig påvirkning -Tapte fiskeredskaper (langs videotransekt)

Status: Retired
Updated: 18.01.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 18.01.2023 11:22

Effective date: 18.01.2023 11:22

The alert message:

Ny distribusjon i Geonorge av datasett fra Marine grunnkart fra Havforskningsinstituttet.