Human impact - Trawlmarks (along video transect)

Status: Retired
Updated: 01.09.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:OFFLINE

Alert date: 01.09.2023 09:45

Effective date: 01.09.2023 09:45

The alert message:

Ny distribusjon i Geonorge av datasett fra Marine grunnkart fra Havforskningsinstituttet.