Institute of Marine Research

Status: Valid
Updated: 15.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 15.03.2024 14:07

Effective date: 15.03.2024 14:07

The alert message:

WFS-tjeneste til datasettet "Menneskelig påvirkning - Trålspor per videotransekt" i henhold til UML-modell er nå tilgjengelig. Den gamle og erstattede tjenesten (https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/2fdeae38-81df-4036-996b-bf99deb1dceb) vil bli tatt ned 15.06.2024.