Human impact - Marine litter (along video transect)

Status: Retired
Updated: 13.10.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: W3C:AtomFeed

Alert date: 13.10.2023 11:30

Effective date: 13.10.2023 11:30

The alert message:

Ny distribusjon i Geonorge av datasett fra Marine grunnkart fra Havforskningsinstituttet.