Matrikkelkart WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 12/3/2019 11:26:23 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: Ikke satt

Alert date: 03/12/2019

Effective date: 03/12/2019

The alert message: Matrikkelkart WMS ble lansert i dag, tjenesten tegner de geografiske objektene (eiendomskart-teig, bygningspunkt og adresse) fra Matrikkelen, Norges offisielle eiendomsregister