The Cadastre's change log API

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 3/20/2020 11:56:55 AM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: WWW:LINK-1.0-http--link

Alert date: 20/03/2020

Effective date: 23/02/2021

The alert message: InnsynsAPI , EndringsloggAPI og OppdateringsAPI versjon 3 utgår (= gammelt API). I stedet skal NYTT MatrikkelAPI versjon 1 brukes. Nytt MatrikkelAPI ble lansert 2017-2018 og brukere har derfor hatt god tid til å omstille seg. Nytt MatrikkelAPI omfatter nå både innsyn -, endringslogg - og oppdateringsAPI: https://www.test.matrikkel.no/matrikkelapi/wsapi/v1/dokumentasjon/index.html. Matrikkelens GeointegrasjonsAPI, Matrikkelen WFS og Matrikkelen WMS er ikke berørte av at versjon 3 utgår.