Cadastre – Building points

Status: Retired
Updated: 28.02.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 28.02.2022 13:58

Effective date: 15.05.2022 13:58

The alert message:

Utsatt ikrafttredelse i forhold til tidligere varsel. Produktspesifikasjon er oppdatert mot matrikkelen.
Ny klasse er Bruksenhet som kun inneholder kobling mot adresse og matrikkelenhet (id-er).
Nye egenskaper: UUID og næringsgruppe.
Endring: Egenskapene Identifikasjon og lokalId får spesifikke navn, f.eks
IdentBygning og BygningId, kommune vil hete kommunenummer og endret navnerom.