Cadastre Background WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 3/11/2019 2:14:41 PM

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 11/03/2019

Effective date: 11/06/2019

The alert message: Matrikkel_bakgrunn skal erstattes av Bakgrunnskart for matrikkelen og blir derfor slettet 3 måneder fra dags dato.