Mareano produksjonsdata – bomtrål

Status: Valid
Updated: 04.03.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 04.03.2024 08:50

Effective date: 04.03.2024 08:50

The alert message:

Ny distribusjon i Geonorge av Mareano-datasett fra Havforskningsinstituttet.