Fish storage locations WFS

Status: Retired
Updated: 18.11.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WFS

Alert date: 27.09.2021 20:16

Effective date: 27.09.2021 20:16

The alert message:

Oppdatert WFS-tjeneste som leverer Låssettingsplasser etter oppdatert UML-modell.