Superficial deposits WMS

Status: Retired
Updated: 24.08.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed content in data

Type: OGC:WMS

Alert date: 24.08.2022 13:38

Effective date: 24.08.2022 13:38

The alert message:

ENDRET DATAINNHOLD LØSMASSER WMS, INFILTRASJON- OG GRUNNVANNPOTENSIAL.
NGU har tidligere reklassifisert avledede tema fra Løsmassekart, da for MuligMarinLeire. Fra og med sommeren 2022 er dette også gjort for infiltrasjon- og grunnvannpotensial.
Flater for områder som er kartlagt grovere enn 1:50.000 er nå rekodet til klasse 5 "Ikke klassifisert" da løsmassekartleggingen ikke har tilstrekkelig detaljgrad.
Vi viser til "Dekningskart over ulike kartleggingsmålestokker" for kartvisning over hvor vi har tilstrekkelig detaljerte dekningsområder.