Kommunereform - endringer i kommune- og matrikkelnummer REST-API

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/15/2020 1:39:48 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: W3C:REST

Alert date: 15/01/2020

Effective date: 15/01/2020

The alert message: API som gir nye og gamle kommune- og matrikkelnummer for kommuner og eiendommer som har vært involvert i kommunesammenslåinger i perioden 2017 til 2020. Noen eldre kommunendringer vil også vises i API-et. API-et går mot et uttrekk av matrikkelen som oppdateres daglig. Slike tjenester fins også i Matrikkelen Web Services (SOAP) for de som har tilgang til matrikkelAPI.