Municipal master WMS

Status: Retired
Updated: 16.08.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 16.08.2022 13:05

Effective date: 22.08.2022 13:05

The alert message:

Endringer i lagnavn for å skille mellopm gruppelag.
Lagnavn "Arealformal",  "Hensynsoner_bestemmelsesomrader",  "Grenser_og_juridiske_linjer",  "Planomrade",  "Juridiske_punkter" og "Paskrift" får en "_kp" (kommuneplan) eller "_kdp" (kommunedelplan) på slutten av navnet. "Arealformal" under Kommuneplan blir f.eks "Arealformal_kp", og "Arealformal_kdp" under Kommunedelplan.