Kartdata3 gråtone WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 2/20/2019 2:29:22 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 20/02/2019

Effective date: 20/05/2019

The alert message: Om 3 måneder fra dags dato vil kartdata3 gråtone bli publisert, som en del av prosessen med at kartdata2 slettes.