Inspire Sea regions WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 4/1/2020 10:44:14 AM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 01/04/2020

Effective date: 01/04/2020

The alert message: Visningstjeneste (WMS) som leverer datasettet "INSPIRE Sea regions" er nå tilgjengelig - https://kartkatalog.geonorge.no/Metadata/725712bc-2084-45df-b85e-2f64bd80ed1b