Friluftslivsområder - vernede

Status: Valid
Updated: 03.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: W3C:REST

Alert date: 03.11.2023 10:55

Effective date: 03.11.2023 10:55

The alert message:

Datasettet Friluftslivsområder - vernede er dokumentert i kartkatalogen. Datasettet viser friluftslivsområder vernet etter Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven) § 11.