Outdoor recration - valuation of areas WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 5/4/2018 11:03:13 AM

Details service alert

Alert type: Changed Url

Type: OGC:WMS

Alert date: 04/05/2018

Effective date: 04/08/2018

The alert message: Ny url tilgjengelig fra 2018-06-05: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_kartlagt/mapserver/WMSServer Den gamle tjenesten vil fortsette å virke, men innholdet vil ikke bli oppdatert. Det er mindre endring i datamodell.