Outdoor recration - valuation of areas WMS

Status: Retired
Updated: 04.05.2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed Url

Type: OGC:WMS

Alert date: 04.05.2018 00:00

Effective date: 04.08.2018 00:00

The alert message:

Ny url tilgjengelig fra 2018-06-05:
https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_kartlagt/mapserver/WMSServer

Den gamle tjenesten vil fortsette å virke, men innholdet vil ikke bli oppdatert.
Det er mindre endring i datamodell.