Forvaltningsplanområder for havområdene

Status: Retired
Updated: 09.02.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Fjernet tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 09.02.2017 00:00

Effective date: 10.05.2017 00:00

The alert message:

Miljødirektoratet informerer med dette om at forvaltningsplanomrader_hav med alle kartlag blir lagt ned 10. mai 2017.

Tjenesten med tilhørende kartlag vil bli erstattet med to nye tjenester, hver med ett kartlag hver. Det vil kun bli publisert kartlag for områdene. De nye tjenestene vil hete: forvaltningsplaner_havomrader:forvaltningsplaner_havomrader_omrade
og svo:svo_omrade

Nye tjenester vil bli publisert i løpet av 30 dager. De nye tjenestene vil bli annonsert.