FKB4 gråtone WMS

Status: Valid
Updated: 01.07.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 01.07.2024 15:46

Effective date: 01.07.2024 16:00

The alert message:

I henhold til tidligere varsel (https://register.geonorge.no/varsler/fkb4-gr%C3%A5tone-wms/66e57c17-e1ba-41a1-bae0-70fe1b1bfd51) blir denne WMS-tjenesten nå fjernet.

Tjenesten er erstattet av Topografisk Norgeskart gråtone (https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/topografisk-norgeskart-graatone/e84c9a6d-2297-4323-9078-36ac4b8e35e4), som bl.a. inneholder FKB-data.