FKB-Grønnstruktur

Status: Valid
Updated: 15.05.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: GEONORGE:DOWNLOAD

Alert date: 15.05.2024 05:00

Effective date: 15.05.2024 08:00

The alert message:

FKB-Grønnstruktur er et nytt Geovekstdatasett som lanseres i dag, onsdag 15. mai 2024.
Datasettet er tilgjengelig for nedlasting og som WMS.
FKB-Grønnstruktur er ikke ferdig spesifisert, og endringer kan forekomme når endelig spesifikasjon foreligger.