Fiskeridirektoratets WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/4/2017 11:36:52 AM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 04/01/2017

Effective date: 04/01/2017

The alert message: http://kart.fiskeridir.no/wms.aspx har sluttet å fungere. http://gammelkart.fiskeridir.no/wms.aspx må brukes i stedet. Den blir driftet frem til slutten av mars. Som varslet tidligere har vi fått en ny WMS i forbindelsen med vår ny kartløsningen. Ny WMS er https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx