Fiskeridirektoratets WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.01.2017 11:36:52

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret URL

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 04.01.2017

Ikrafttredelsesdato: 04.01.2017

Varselet gjelder: http://kart.fiskeridir.no/wms.aspx har sluttet å fungere. http://gammelkart.fiskeridir.no/wms.aspx må brukes i stedet. Den blir driftet frem til slutten av mars. Som varslet tidligere har vi fått en ny WMS i forbindelsen med vår ny kartløsningen. Ny WMS er https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx