Fiskeridirektoratets WMS

Status: Retired
Updated: 04.01.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 04.01.2017 00:00

Effective date: 04.01.2017 00:00

The alert message:

http://kart.fiskeridir.no/wms.aspx har sluttet å fungere.
http://gammelkart.fiskeridir.no/wms.aspx må brukes i stedet.
Den blir driftet frem til slutten av mars.

Som varslet tidligere har vi fått en ny WMS i forbindelsen med vår ny kartløsningen.
Ny WMS er https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx