Fiskeridirektoratets WMS

Status: Retired
Updated: 18.11.2016
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 18.11.2016 00:00

Effective date: 04.01.2017 00:00

The alert message:

Fiskeridirektoratet får ny wms-tjeneste.
Fra 4. januar 2017 vil adressen være:
https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx
Gammel wms-tjeneste:
http://kart.fiskeridir.no/wms.aspx vil bli driftet frem til slutten av mars.
Oppdateringen skjer i forbindelse med at vi går over til et nytt kartverktøy i januar.
Den nye kartløsningen har en egen nedlastingsside. Det blir enklere å velge aktuelle data og laste dem ned i forskjellige format.
Det kommer mer informasjon på vår nettside www.fiskeridir.no