Fiskeridirektoratets WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 11/18/2016 10:52:33 AM

Details service alert

Alert type: Ny tjeneste

Type: OGC:WMS

Alert date: 18/11/2016

Effective date: 04/01/2017

The alert message: Fiskeridirektoratet får ny wms-tjeneste. Fra 4. januar 2017 vil adressen være: https://ogc.fiskeridir.no/wms.ashx Gammel wms-tjeneste: http://kart.fiskeridir.no/wms.aspx vil bli driftet frem til slutten av mars. Oppdateringen skjer i forbindelse med at vi går over til et nytt kartverktøy i januar. Den nye kartløsningen har en egen nedlastingsside. Det blir enklere å velge aktuelle data og laste dem ned i forskjellige format. Det kommer mer informasjon på vår nettside www.fiskeridir.no