Fiskeridirektoratets WFS

Status: Retired
Updated: 28.10.2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WFS

Alert date: 28.10.2022 13:39

Effective date: 28.01.2023 13:39

The alert message:

Gytefelt torsk MB tema - per i dag eksporteres noen feil feltnavner. Det skal fikses slik at den igjen stemmer med datamodell.