Drensgrøfter i myr

Status: Valid
Updated: 02.11.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Alert date: 02.11.2023 15:04

Effective date: 01.11.2023 15:04

The alert message:

Datasettet er et analyseprodukt fra 2016, og har ikke vært dokumentert tidligere.