Statistics Norway

Status: Retired
Updated: 28.08.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 28.08.2023 13:10

Effective date: 04.09.2023 13:10

The alert message:

WFS-tjeneste til datasettserien Bygningsmassestatistikk på rutenett 5000m i henhold til UML-modell og produktspesifikasjon er nå tilgjengelig for år 2019-2023