Statistics Norway

Status: Retired
Updated: 30.08.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 30.08.2023 16:25

Effective date: 30.08.2023 16:25

The alert message:

WFS-tjeneste til datasettserien Boligstatistikk på rutenett 250 m i henhold til UML-modell og produktspesifikasjon er nå tilgjengelig for år 2019-2022