Boligstatistikk på rutenett 1000m 2019-2022 WFS

Status: Retired
Updated: 30.03.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WFS

Alert date: 30.03.2023 14:55

Effective date: 30.03.2023 14:55

The alert message:

Ny tjeneste som viser boligstatistikk på rutenett 1000 meter ruter. Så langt med statistikk pr. 01.01 for årene 2019-2022.