Bergrettigheter WMS

Status: Retired
Updated: 12.01.2017
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 12.01.2017 00:00

Effective date: 12.01.2017 00:00

The alert message:

Tidligere tjeneste med adresse http://geo.ngu.no/mapserver/BergrettigheterWMS
er ikke lengre i drift.
Ny tjeneste som erstatter denne er:
https://kart.dirmin.no/dirmin/services/Bergrettigheter/MapServer/WmsServer?