Bergrettigheter WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/12/2017 4:41:07 PM

Details service alert

Alert type: Endret URL

Type: OGC:WMS

Alert date: 12/01/2017

Effective date: 12/01/2017

The alert message: Tidligere tjeneste med adresse http://geo.ngu.no/mapserver/BergrettigheterWMS er ikke lengre i drift. Ny tjeneste som erstatter denne er: https://kart.dirmin.no/dirmin/services/Bergrettigheter/MapServer/WmsServer?