Bergrettigheter WMS

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 12.01.2017 16:41:07

Detaljer tjenestevarsel

Type varsel: Endret URL

Type: OGC:WMS

Varslingsdato: 12.01.2017

Ikrafttredelsesdato: 12.01.2017

Varselet gjelder: Tidligere tjeneste med adresse http://geo.ngu.no/mapserver/BergrettigheterWMS er ikke lengre i drift. Ny tjeneste som erstatter denne er: https://kart.dirmin.no/dirmin/services/Bergrettigheter/MapServer/WmsServer?