Bakgrunnskart for Matrikkelen WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 3/11/2019 2:12:39 PM

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 11/03/2019

Effective date: 11/06/2019

The alert message: Matrikkel_bakgrunn2 tar over for matrikkel_bakgrunn 3 måneder fra dags dato.