Species of national priority WMS

Status: Submitted

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 1

Updated: 1/31/2020 9:26:57 AM

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 31/01/2020

Effective date: 10/02/2020

The alert message: På grunn av oppgradering til ArcGis server 10.7 vil endel kartlag i WMS tjenesten endre navn - da [ ] ikke lenger godtas. Vi beklager kort varslingsfrist og de ulempene det eventuelt medfører Følgende kartlag vil endres: Alle_arter_av_stor_forv_int_[NT]_pkt Alle_arter_av_stor_forv_int_[NT]_omr Alle_arter_av_stor_forv_int_[NT]_omr_punktsymbolisert Prioriterte_arter_[PA]_pkt -> Prioriterte_arter_PA_pkt Prioriterte_arter_[PA]_omr_punktsymbolisert Prioriterte_arter_[PA]_omr