Species of national priority WMS

Status: Retired
Updated: 31.01.2020
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Changed data structure

Type: OGC:WMS

Alert date: 31.01.2020 00:00

Effective date: 10.02.2020 00:00

The alert message:

På grunn av oppgradering til ArcGis server 10.7 vil endel kartlag i WMS tjenesten endre navn - da [ ] ikke lenger godtas.
Vi beklager kort varslingsfrist og de ulempene det eventuelt medfører

Følgende kartlag vil endres:
Alle_arter_av_stor_forv_int_[NT]pkt
Alle_arter_av_stor_forv_int
[NT]omr
Alle_arter_av_stor_forv_int
[NT]omr_punktsymbolisert
Prioriterte_arter
[PA]pkt -> Prioriterte_arter_PA_pkt
Prioriterte_arter
[PA]omr_punktsymbolisert
Prioriterte_arter
[PA]_omr