Arter av nasjonal forvaltningsinteresse WMS2

Status: Retired
Updated: 30.11.2021
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: New service

Type: OGC:WMS

Alert date: 30.11.2021 13:53

Effective date: 30.12.2021 13:53

The alert message:

Erstatter dagens tjeneste Arter av nasjonal forvaltningsinteresse WMS