Maritime transport - anchoring areas

Status: Valid
Updated: 25.05.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New version of UML-model

Type: WWW:DOWNLOAD-1.0-http--download

Alert date: 25.05.2023 09:39

Effective date: 09.06.2023 09:39

The alert message:

DOK-datasettet Ankringsområder publiseres med ny datamodell. Datasettet inneholder tre objekttyper: "Ankringsområder for sjøtransporten", "Opplagsområder for sjøtransporten" og "Riggområder i sjø".