Aktsomhetskart for snøskred

Status: Valid
Updated: 22.04.2024
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details dataset alert

Alert type: New dataset

Type: OGC:WMS

Alert date: 26.01.2024 16:40

Effective date: 14.06.2024 16:40

The alert message:

Det har kommet et nytt aktsomhetskart for snøskred. Dette kartet erstatter det tidligere aktsomhetskartet med navn "Snøskred - aktsomhetsområder", som ikke skal brukes lenger. Det jobbes med å få det siste på plass for at det nye Aktsomhetskart for snøskred skal bli gyldig som DOK-datasett.