kostholdsrad (WMS)

Status: Valid
Updated: 06.12.2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority

Details service alert

Alert type: Removed service

Type: OGC:WMS

Alert date: 06.12.2023 10:43

Effective date: 06.02.2024 10:43

The alert message:

Datasettet blir avviklet