GranadaWMS2

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 30.04.2018 12:13:04

Tjeneste

Type varsel: Fjernet tjeneste

Tjenestetype: OGC:WMS

Varslingsdato: 30.04.2018

Ikrafttredelsesdato: 30.07.2018

Varselet gjelder: GranadaWMS2 (http://geo.ngu.no/mapserver/GranadaWMS2) går ut og erstattes av ny versjon GranadaWMS3 (http://geo.ngu.no/mapserver/GranadaWMS3)