friluftsliv_kartlagt

Status: Sendt inn

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket

Versjons ID 1

Oppdatert: 04.05.2018 11:03:13

Tjeneste

Type varsel: Endret Url

Tjenestetype: OGC:WMS

Varslingsdato: 04.05.2018

Ikrafttredelsesdato: 04.08.2018

Varselet gjelder: Ny url tilgjengelig fra 2018-06-05: https://kart.miljodirektoratet.no/arcgis/services/friluftsliv_kartlagt/mapserver/WMSServer Den gamle tjenesten vil fortsette å virke, men innholdet vil ikke bli oppdatert. Det er mindre endring i datamodell.