Verneplan for vassdrag

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Verneplan for vassdrag

Submitter: Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


forside

Status: Valid

Version: 14.01.2019

Updated: 8/5/2021 9:03:37 AM

Accepted: 15/01/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
28.05.2018
Superseded
Accepted
31/05/2018
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
02.05.2017
Superseded
Accepted
02/05/2017
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
21.12.2015
Superseded
Accepted
22/12/2015
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
16.04.2015
Retired
Draft
20/12/2015

No suggested documents