Symboler og forkortelser i norske sjøkart

Den nautiske publikasjonen Symboler og forkortelser i norske sjøkart gir en oversikt over symboler og forkortelser som er brukt i norske og internasjonale sjøkart. Symboler og forkortelser i norske sjøkart er den norske utgaven av publikasjonen INT 1 – Symbols, Abbreviations and Terms used on Charts. Publikasjonen er basert på «Chart Specifications of the IHO» (International Hydrographic Organization) som ble fastsatt ved «XIIth International Hydrographic Conference» i 1982 i Monaco. Som et ledd i Kartverkets langsiktige strategi med frigivelse av data er publikasjonen nå fritt tilgjengelig i digitalt format (pdf).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Symboler og forkortelser i norske sjøkart

Status: Valid

Version: 2020

Updated: 2/4/2021 1:23:33 PM

Accepted: 04/02/2021

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Superseded
Accepted
03/01/2019

No suggested documents