Reindrift - Reindriftsanlegg

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindriftsanlegg

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 20190801

Updated: 9/9/2019 9:49:51 AM

Accepted: 09/09/2019

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents