Reindrift - Reinbeiteområde

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift Reinbeiteområde.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Reinbeiteområde

Status: Valid

Version: 15.03.2017

Updated: 10/29/2018 3:35:01 PM

Accepted: 18/05/2017

Draft 04/08/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016
Title
Owner
Version
Status
Norwegian Mapping Authority
01.07.2016
Draft