Reindrift - Oppsamlingsområde

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift - Oppsamlingsområde

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Oppsamlingsområde

Status: Valid

Version: 20190801

Updated: 9/9/2019 9:47:14 AM

Accepted: 09/09/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
15.03.2017
Superseded
Accepted
18/05/2017
Norwegian Agriculture Agency
Superseded
Accepted
01/05/2015

No suggested documents