Reindrift - Konvensjonsområde

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift - Konvensjonsområde.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Konvensjonsområde

Status: Valid

Version: 15.03.2017

Updated: 10/29/2018 3:35:53 PM

Accepted: 18/05/2017

Draft 04/08/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016

No suggested documents