Reindrift - Konsesjonsområde

Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift - Konsesjonsområde

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Konsesjonsområde

Status: Valid

Version: 15.03.2017

Updated: 10/29/2018 3:36:14 PM

Accepted: 18/05/2017

Draft 04/08/2017

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
01.07.2016
Superseded
Accepted
16/09/2016

No suggested documents