Reindrift - Beitehage

Status: Draft

Definition: Dokumentet gir en presentasjon over anbefalt kartografi ved bruk av datasettet Reindrift - Beitehage

Updated: 09.09.2019
Date accepted: 09/09/2019
Date draft: 09/09/2019
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Agriculture Agency
Version number 3
Version name: 20190801